Profil společnosti

Historie

 • Rok 1990 - došlo k založení firmy Ing. Jindřichem Fiedlerem. Hlavní činností firmy od jejího počátku byl vývoj a výroba řídících jednotek postavených na mikroprocesorové technice. První sériově vyráběný výrobek (řídící jednotka pro malé pastery na mléko) vznikl v roce 1991.
 • Rok 1994 - do firmy vstoupil čerstvý absolvent ČVUT Ing. Zdeněk Mágr. Jeho příchodem se mohl zvýšit počet vyrobených i instalovaných přístrojů a bylo tak možné více prostředků a času věnovat dalšímu vývoji a rozšiřování sortimentu. Postupně se začal zvyšovat i počet zaměstnanců ve výrobě.
 • Rok 1997 - vznikla první verze úspěšné řídící a monitorovací jednotky řady M4016, která významně rozšiřovala vlastnosti starší jednotky M4000. 
 • Rok 2002 - vzniklo sdružení podnikajících osob pod názvem FIEDLER-MÁGR a veškeré dosavadní aktivity firmy Ing. Jindřich Fiedler byly přesunuty do tohoto nově vzniklého subjektu. Smluvní vztahy, závazky a pohledávky jsou od této doby vedeny pod názvem sdružení doplněným o původní název firmy Ing. Jindřich Fiedler. Identifikační číslo ani daňové identifikační číslo se nezměnilo.
 • Rok 2004 - Jednotky M4016 byly doplněny o GSM/GPRS datovou komunikaci a vznikl server umožňující datahosting těchto stanic.
 • Rok 2008 - počet stanic předávajících data na server přesáhl 1 tisíc, první datové přenosy ze stanic M4016 umístěných mimo Evropu prostřednictvím satelitní sítě.
 • Rok 2015 - dne 1.ledna došlo ke změně právní formy podnikání ze sdružení fyzických osob FIEDLER-MÁGR na společnost s ručením omezeným FIEDLER AMS s.r.o. Všechny stávající smlouvy, závazky a pohledávky sdružení FIEDLER-MÁGR přešly dnem 1.1.2015 na novou společnost FIEDLER AMS s.r.o. Současně s tím došlo i ke změně fakturační a doručovací adresy. Nyní sídlíme v moderní budově areálu Jihočeského vědeckotechnického parku v blízkosti Jihočeské univerzity, kde máme nově k dispozici přes 300 m2 pracovní plochy. Záleží nyní jen na nás, jak účelně je dokážeme využít pro rozšiřování stávající výroby a postupný vývoj nových produktů.

Současnost

V současné době se na chodu firmy podílí zhruba 25 osob, z toho více než 20 v hlavním zaměstnaneckém poměru.

Obrat firmy tvoří převážně prodej telemetrických sestav vlastní výroby. Naprostá většina instalovaných přístrojů obsahuje zabudovaný GSM/GPRS datový modul jehož prostřednictvím automaticky předává změřená data na hlavní databázový server v internetu (datahosting). Na tento a na některé další servery našich velkých zákazníků se denně hlásí se svými daty více než 10.000 telemetrických stanic rozmístěných nejen v naší republice ale i v mnoha okolních státech. Tomu odpovídá i počet subjektů využívajících datahosting, který přesáhl jeden tisíc. Patří sem města i obce a různé společnosti provozující vodohospodářské provozy, ale i velké nadnárodní firmy, vysoké školy, neziskové organizace a výzkumné vědecké ústavy. Mnoho měřících stanic je provozováno také v lokálním režimu bez datových přenosů na server.

Pro rychlý a snadný přístup k datům z limnigrafických stanic, které jsme v posledních letech dodali ČHMÚ a podnikům povodí, i ke stovkám vodoměrných a srážkoměrných stanic lokálních varovných systémů měst a obcí (LVS), jsme zřídili a bezplatně provozujeme nový volně přístupný server na adrese http://www.hladiny.cz.

Hladiny-část mapy

Na tomto serveru jsou se svolením majitelů stanic zobrazovány týdenní grafy z několika set stanic umístěných po celém našem území (převážně se jedná o stanice typu M4016). Server generuje také malé dvoudenní grafy vhodné pro zobrazování na displejích mobilních telefonů (www.hladiny.cz/mobil). Většina těchto dat je obnovována v intervalu 15 až 60 minut.

Plány do budoucnosti

 • I nadále plánujeme rozšiřování naší nabídky přístrojů a čidel o výrobky převážně vlastní produkce. Rádi bychom také soustavně zvyšovali užitnou hodnotu nově vyvíjených přístrojů tak, jak se překotně mění dostupná součástková základna a kvalitativně i kvantitativně se rozšiřují bezdrátové přenosové technologie.
 • Současný trend snižování proudové spotřeby mikroprocesorů a přidružených periferních obvodů nám dovoluje navrhovat stále úspornější záznamové a telemetrické jednotky a prodlužovat tak dobu jejich provozu bez výměny napájecí baterie a zvyšovat počet záznamových kanálů nebo měřících vstupů.
 • Velký objem práce nás čeká také na rozšiřování programového vybavení serveru o další funkce podporující zrychlení vyhodnocování a zpřehlednění naměřených dat.
 • Chceme i nadále pokračovat v započaté praxi dlouhodobého pronájmu nízkonákladových paušálních SIM karet typu SMSDataProfi a M2M spolu s dodávkou objednané telemetrické stanice zákazníkovi. Výhodou je spolehlivý provoz stanice bez nutnosti pravidelně dobíjet kredit a velmi nízké provozní náklady, které obvykle nepřekračují 40,- Kč /měsíc /stanici.
 • Připravujeme do výroby nový typ stanice využívající také bezdrátové připojení čidel. Před dokončením je vývoj telemetrické stanice obsahující satelitní modem pro sběr dat z oblastí odlehlých od civilizace.