ESV11 Conductivity and temperature probe

ESV11 s kabelem

Použití

Sonda ESV11 je určena pro měření vodivosti a teploty vody ve vrtech, v otevřených tocích, ve vodních nádržích, v průmyslových objektech a všude tam, kde vyhoví nerezové provedení snímacích elektrod i samotného pláště sondy.

Mechanické provedení

Mechanické provedení sondy umožňuje její trvalé ponoření do měřeného média (voda). Propojovací čtyřžilový polyuretanový kabel, který slouží jak k napájení sondy, tak k přenosy změřených dat přes rozhranní RS485 pod protokolem FINET, je na ochranu proti pronikání vlhkosti na straně sondy zalitý spolu s elektronikou do nerezového pláště sondy o průměru 28 mm a délce 180 mm. Standardně dodávaná délka kabelu je 5 m a na vyžádání lze dodat snímače ESV11 s kabelem delším.

Měřící rozsah

Sondy ESV11 se standardně dodávají s měřícím rozsahem 0 až 600 uS/cm. Požaduje-li uživatel měřit vyšší vodivost, je potřeba v objednávce uvézt předpokládaný rozsah měřené vodivosti. Sondy ESV11 lze dodat s rozsahy 0 až 6 mS/cm a 0 až 60 mS/cm.

Komunikační rozhraní RS485

Měřící sonda ESV11 se k jednotce M4016 připojuje standardně kabelem přes rozhranní RS485 (hnědá = +Unap, zelená = GND, bílá = RS485-A, šedá = RS485-B). Síťová adresa sondy je od výrobce nastavena na 9 a v případě potřeby ji lze změnit z  programu MOST.

Měřící kanály sondy

Sonda ESV11 obsahuje 4 měřící kanály:
K1 ... Teplota vody [°C]
K2 ... Vodivost – lineární teplotní kompenzace – od výrobce přednastaveno 2% / K
K3 ... Vodivost – nelineární tep. kompenzace pro povrchové vody dle ČSN EN27888 (DIN38404)
K4 ... Vodivost - bez teplotní kompenzace

Po připojení sondy k záznamové jednotce (M4016, H1, H7, H40, ...) přes sériové rozhraní RS485 je potřeba jednotku parametyrizovat. V závislosti na typu měřené veličiny je potřeba nastavit rozdílné číslo kanálu dle předchozí tabulky a dále měřící jednotky a počet desetinných míst. Vodivost se obvykle měří v uS s rozlišením na 0 až 1 desetinné místo.

Teplota vody ka kanále K1 má standardně nastaveno rozlišení 0,1 °C.

ESV11 - snímač pro měření vodivosti a teploty vody

Download: 
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manual